+30. 2310 229329 |  Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-20:30 |   info @ dermis-clinic.gr